คอนโด Life ลาดพร้าว และ ร้านปลาหมีกย่างรสเด็ด

กดลิ้ง https://youtu.be/x60_CidVTdU
โซเชียล มีเดีย